Tùy biến ngoại lệ trong Java

Java có ba loại ngoại lệ là Error, Checked Exception, và Unckecked Exception. Error là loại ngoại lệ đặc biệt, lập trình viên không kiểm soát được, vì vậy ta sẽ tìm hiểu cách tùy biến cho hai loại ngoại lệ còn lại. 1. Tùy… Read More