Ưu điểm và mô hình hạn chế của các lớp trong Java

Như tiêu để bài viết đã nói, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những chức năng, ưu điểm và hạn chế của các mô hình trong java.

Mô hình 1 lớp:

Mo-Hinh-1-Lop

Cấu trúc: bao gồm các file được viết bằng HTML,CSS, Javascript,JSP.

Chức năng: Các file vừa dùng để hiện giao diện người dùng, nhận yêu cầu, xử lí yêu cầu và hiển thị kết quả.

Ưu điểm:

 • Lập trình đơn giản, thực thi nhanh.
 • Phù hợp với ứng dụng nhỏ, đơn giản.

Hạn chế:

 • Khó nâng cấp và sửa lỗi, tính chuyên môn hóa không cao: Một người phải biết tất cả:
  • – html, html5, css, javascript, frontpage, dreamweaver, …: để thiết kế giao diện
  • – java, jsp,servlet, jme, hibernate, spring, strut,…: để lập trình web động.
  • – mysql, sql server, oracle … và ngôn ngữ SQL: để sử dụng csdl và lập trình database.
  •  Biết nghiệp vụ của công ty để viết phần xử lý nghiệp vụ,…
 • Bảo mật không tốt do có thể đọc được mã nguồn.

Mô hình 2 lớp:

Mo-Hinh-2-Lop

Lớp thứ 1 :

Bao gồm các file viết bằng HTML, CSS, Javascript, JSP.

Chức năng hiện thị giao diện người dùng, nhận yêu cầu và hiển thị kết quả.

Lớp thứ 2:

Bao gồm các file được viết bằng Java thông thường, sẽ được biên dịch ra file .class.

Chức năng là xử lí yêu cầu : tính toán, truy xuất cơ sở dữ liệu.

Ưu điểm:

 • Che giấu được mã nguồn.
 • Dễ nâng cấp hơn mô hình 1 lớp.

Hạn chế:

 • Phức tạp hơn so với mô hình 1 lớp.

Mô hình 3 lớp (MVC):

Mo-Hinh-3-Lop-MVC

Lớp View:

Bao gồm các file viết bằng HTML, CSS, Javascript, JSP.

Chức năng là hiện thị giao diện người dùng và hiện thị kết quả.

Lớp Model:

Gồm các file viết bằng java.

Chức năng là xử lí yêu cầu : tính toán, truy xuất cơ sở dữ liệu.

Lớp Controller:

Gồm file được viết bằng java “đặc biệt” có tên là Servlet. File java “đặc biệt” này có thể tiếp nhận các request trực tiếp từ brower.

Chức năng: Tiếp nhận yêu cầu và điều phối yêu cầu.

Ưu điểm:

 • Bảo mật tốt hơn: che dấu được mã nguồn, request từ browser từ giao tiếp với lớp control.
 • Phân công tốt hơn, tính chuyên môn hóa cao: web designer sẽ thiết kế lớp Views (font-end) và web developer sẽ thiết kế lớp models, control (back-end).
 • Dễ nâng cấp và chỉnh sửa: Muốn sửa chữa giao diện thì sửa ở lớp view, muốn sửa chữa các chức năng thì sửa lớp model.

Hạn chế:

 • Khó cài đặt hơn mô hình 1 lớp do mô hình 3 lớp phức tạp hơn mô hình 1 lớp rất nhiều.
 • Không phù hợp với trang web có quy mô nhỏ.
 • Chạy chậm hơn mô hình 1 lớp.

Trên đây chúng tôi đã cho các bạn thấy rõ về những ưu điểm và hạn chế cũng như chức năng của từng mô hình trong java. Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ thật hữu ích dành cho bạn.

Add Comment