Layout view ASP.NET MVC là gì?

Một ứng dụng website có thể chứa các phần chung trong các giao diện người dùng mà vẫn giữ nguyên trong suốt ứng dụng chẳng hạn như logo, tiêu đề, thanh điều hướng bên trái,thanh điều hướng bên phải hoặc phần footer. ASP.NET MVC giới… Read More

Ứng dụng ASP.NET Web API

Là một nền tảng dành cho việc xây dựng các dịch vụ (services).Phục vụ việc giao tiếp giữa các thiết bị khác nhau(bởi dữ liệu dạng json, xml),vd: chương trình client server giữa máy tính và thiết bị di động 1/ Xây dựng ứng dụng… Read More