Tìm hiểu Struts trong Java (J2ee)

Hầu hết chúng ta đều biết Struts là ứng dụng web mã nguồn mở được phát triển theo khuôn khổ giống như dự án Apache Jakarta. Bây giờ Struts là một dự án độc lập, là một bộ khung(framework) mã nguồn mở cho việc phát… Read More

Tổng quan về J2EE

Ngày nay, càng có nhiều hơn các nhà phát triển muốn viết các ứng dụng theo kiểu giao dịch cho các doanh nghiệp và do đó nó yêu cầu về mặt tốc độ, bảo mật, cũng như sự đáng tin cậy của công nghệ phía… Read More