Phương pháp tự học lập trình VBA trong Excel

 

VBA( Visual Basic for Application) là một ngôn ngữ lập trình được tích hợp trong bộ Office nhằm hỗ trợ cho các công việc văn phòng được chính xác, hiệu quả và đỡ tốn thời gian hơn.

VBA trong Excel nghĩa là sử dụng VBA trong ứng dụng chủ của Excel. Việc ứng dụng sức mạnh của VBA đã được nói đến rất nhiều, bạn có thể tìm hiểu trước khi bắt đầu học ngôn ngữ này.

Để có thể tự học lập trình VBA trong Excel, bạn cần phải có một chút kiến thức về Excel. Hãy cố gắng tìm hiểu nó trước, sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong quá trình học đấy.

Dưới đây là hệ thống kiến thức cơ bản của VBA trong Excel bạn cần phải biết, tham khảo và xác định phương pháp tự học lập trình VBA trong Excel cho mình nhé:

Tự học lập trình VBA trong Excel
Tự học lập trình VBA trong Excel
  • Tạo một macros: macros có tác dụng tự động hóa một nhiệm vụ với nhiều thao tác, khi muốn thực hiện các thao tác đó, bạn chỉ cần gọi macros là xong.
  • Msgbox: thông báo cho người dùng biết các thao tác thực hiện các công việc.
  • Workbook và worksheet opject: đề cập phạm vi áp dụng các lệnh VBA trong toàn bộ workbook hay worksheet.
  • Range opject: là đại diện một đối tượng trên bảng tính của bạn, đây là đối tượng quan trọng nhất trong VBA Excel.
  • Variables: là một loại biến.
  • If then Statements: hàm so sánh điều kiện.
  • Loop: Vòng lặp – cho phép lặp lại thao tác trong một phạm vi.
  • Userform: là các nút bấm, box nhập liệu,…dùng để thiết kế giao diện.
  • Events: sự kiện trong Excel là các hành động của người dùng, dùng code để thực hiện thao tác sau khi có các sự kiện sẵn.
  • Function & sub: function trả về giá trị còn sub thì không trả về giá trị.

Trên đây là những kiến thức cơ bản để tự học lập trình VBA trong Excel. Các bạn có thể tìm tài liệu trên mạng và tự học, tuy nhiên công việc này khá là mất thời gian và công sức, hãy tham gia khóa học lập trình về VBA để tiết kiệm thời gian cũng như có được cách học đúng đắn.

Các bạn có thể xem qua buổi Live Stream khai giảng khóa học lập trình VBA trong Excel của Stanford tại đây:

 

Add Comment