Lợi ích khi học lập trình VBA trong Excel

VBA( Visual Basic for Application) là ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Microsoft, được xây dựng trong tất cả các ứng dụng Microsoft Office. Excel là một phần tất yếu trong bộ Office và VBA là một công cụ dùng để phát triển chương trình ứng dụng trong Excel. Vậy học lập trình VBA trong Excel sẽ làm được gì?

Có thể kể đến một vài ứng dụng phổ biến như:

  • Lưu trữ các danh sách: khách hàng, học sinh, sinh viên, danh sách công việc.
  • Chuẩn bị kế hoạch
  • Phân tích dữ liệu

Tất cả các ứng dụng đều được thực hiện bằng các thao tác( trong Excel hoặc chương trình khác). Mặc dù Excel đã cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ để làm việc trên bảng tính, tuy nhiên, trong một số công việc, người dùng vẫn phải thực hiện lặp đi lặp lại nhiều thao tác gây mất thời gian. Đó là lúc cần học VBA.

Học lập trình VBA trong Excel
Học lập trình VBA trong Excel

Ưu điểm khi học VBA:

  • Excel luôn thực hiện các công việc một cách chính xác
  • Thao tác thực hiện nhanh, hiệu quả công việc tăng
  • Dễ học,…

Tuy nhiên, ngoài những mặt tốt thì VBA cũng có một số điểm hạn chế:

  • Nếu viết chương trình VBA không tốt, hoặc giải thuật sai thì khi chạy chương trình sẽ cho ra kết quả sai do quá trình phân tích dữ liệu có vấn đề.
  • Có thể chương trình bạn viết tốt nhưng chưa chắc đã thực hiện được trên các phiên bản mới, bạn phải luôn cập nhật để bắt kịp xu thế.

Hãy trở thành người làm việc thông minh, biết ứng dụng cái mới để tăng hiệu quả công việc của mình. Chắc chắn sau khi học VBA, bạn sẽ thành chuyên gia Excel, năng suất công việc tăng N lần. Thậm chí, bạn còn có thể tiết kiệm tiền cho công ty bằng cách sử dụng VBA để lập ra các ứng dụng thống kê, phân tích dữ liệu, biểu đồ động,…

Tham gia khóa học lập trình VBA tại Stanford để nâng cao trình độ của mình.

Xem thêm buổi Live trực tuyến Khai giảng khóa học lập trình VBA trong Excel tại đây:

 

Add Comment