News

Học kiểm thử tự động (Automation Testing) – Đẳng cấp của một Tester chuyên nghiệp

Kiểm thử tự động giúp các kiểm thử viên tiết kiệm được thời gian, nâng cao hiệu quả công việc nhờ tự động hóa được công việc kiểm thử dựa trên các công cụ automation testing. AUTOMATION TESTING LÀ GÌ ? Kiểm thử tự động (Automation… Read More