Web services trong Asp.net

Web Services là gì ? Là một hệ thống phần mềm được thiết kế dùng để hổ trợ sự tương tác giữa các máy tính trên mạng Có khả năng chạy trên những hệ điều hành và framework khác nhau

1. Tìm hiểu về Web Services

 • Web Services là gì ?
  • Là một hệ thống phần mềm được thiết kế dùng để hổ trợ sự tương tác giữa các máy tính trên mạng
  • Có khả năng chạy trên những hệ điều hành và framework khác nhau
  • Mục tiêu của WS là cung cấp một số chức năng của nó (có thể là của một các nhân hay một tổ chức)
 • Web Services hoạt động như thế nào ?
  • WS có 3 thành phần cơ bản: SOAP, WSDL và UDDI SOAP (Simple Object Access Protocol): là một giao thức truyền thông dùng để liên lạc và gởi thông thông điệp giữa các ứng dụng trên Internet. Có nền tảng dựa trên XML. Có khả năng xuyên qua bức tường lửa (Firewall).
  • WSDL (Web Services Description Language): là ngôn ngữ dựa trên ngôn ngữ XML, dùng để mô tả WS và cách thức truy xuất nó
  • UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): là một dịch vụ danh bạ, nơi mà cá nhân hoặc tổ chức có thể đăng ký và tìm kiếm WS
 • Web Services hoạt động như thế nào ?

kien-truc-web-service-asp-net

2. Xây dựng Web Services

Tạo Web Services trong VS .Net

 • Tập tin lưu trữ có phần mở rộng là asmx
 • Tập tin Code behind asmx.cs được đặt trong thư mục App_code
 • Các phương thức tạo ra luôn có thuộc tính [WebMethod] đứng trước nó

tao-web-services-trong-vs-net-asp-net

tao-web-services-code-bindhide-asp-net

Bổ sung thêm phương thức Cong_hai_so

bo-sung-them-phuong-thuc-cong-hai-so-web-services-asp-net

Kiểm tra Web Services

 • Chọn đối tượng <tên WS>.asmx, nhấn F5
 • Kết quả thể hiện có dạng XML

3. Sử dụng Web Services

 • Sử dụng WS do người dùng xây dựng
 • Sử dụng WS được cung cấp miễn phí trên Internet

Muốn sử dụng WS, Client cần phải biết WS đó hổ trợ những phương thức nào, phương thức có bao nhiêu tham số, kết quả trả về, …

Các thông tin cần biết này được mô tả bởi tài liệu WSDL

web-services-phep-toan-asp-net

Sử dụng WS do người dùng xây dựng

Sử dụng WS đựơc cung cấp miễn phí trên mạng

Bước 1: thêm WS vào ứng dụng

them-webservices-vao-ung-dung

Bước 2: nhập địa chỉ ** của WS vào ô URL , nhấn Go

Bước 3: Đặt tên cho WS trong ô Web reference name, nhấn nút Add Reference để hoàn tất ** http://webservicex.net/country.asmx?WSDL

Xuất hiện WS trong project

webservices-country-asp-net

Sử dụng

4. Xây dựng Web Services truy xuất dữ liệu

Xây dựng WS KhachHang

xay-dung-web-services-khach-hang-asp-net

Sử dụng WS KhachHang

Add Comment