Tìm hiểu về thuộc tính Listener trong lập trình Android

Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về thuộc tính Listener trong lập trình Android nhé các bạn.

Khi một sự kiện xảy ra trên một widget, các phương thức của listener được thực thi. Listener sẽ chia chúng thành 2 nhóm chính.

1. Sự kiên high-level

Listener-trong-android-1

High-level chỉ xảy ra với các loại widget đặc biệt. Ví dụ, sự kiện EditorAction chỉ xảy ra trên một số loại widget như EditText. Tuy nhiên, sự kiện này không thể xảy ra trên các loại widget như một Button.

Một giao diện định nghĩa một listener cho một sự kiện cao cấp thường được lồng trong lớp cho widget tương ứng của nó. Ví dụ giao diện OnEditorActionListener được lồng trong lớp TextView. Kết quả là, listener này có thể làm việc với tất cả các widget TextView hoặc các widget khác mà kế thừa lớp TextView như widget EditText.

Hầu hết các giao diện listener xác định một phương pháp duy nhất để xử lý sự kiện. Ví dụ, giao diện OnEditorActionListenerđịnh nghĩa một phương pháp duy nhất có tên onEditorAction. Tuy nhiên, một so giao diện listener xác định nhiều phương pháp. Ví dụ, giao diện OnItemSelectedListener định nghĩa hai phương pháp .

Listener cho High-level

2. Sự kiện Low-level

Listener-trong-android-2

Sự kiện Low-level xảy ra trên tất cả các loại widget. Các listener cho các sự kiện cấp thấp được lồng bên trong lớp View. Kể từ lớp này là lớp cha cho tất cả các widget, các listener có thể được nối với bất kỳ loại phụ tùng. Ví dụ, các OnClickListener có thể được nối với bất kỳ widget. Điều này là cần thiết vì một người dùng có thể nhấp vào bất kỳ loại phụ tùng.

Bên cạnh đó nhấp vào một widget và nhanh chóng phát hành, nó phổ biến để nhấp chuột vào một widget và giữ nhấp chuột trong hơn một giây. Điều này được biết đến như một cú nhấp chuột dài. Bạn có thể sử dụng các OnLongClickListener để xử lý kiểu này của sự kiện.

Đối với điện thoại có phần cứng như bàn phím hoặc một D-Pad, nó phổ biến để sử dụng phần cứng để nhập văn bản hoặc để điều hướng thông qua một ứng dụng bằng cách di chuyển trọng tâm từ một tiện ích khác. Thông thường, Android xử lý các sự kiện cấp thấp theo cách bạn muốn. Tuy nhiên, nếu bạn cần thay đổi hành vi mặc định của Android, bạn có thể sử dụng các OnKeyListener hoặc OnFocusChangedListener để kiểm soát các phần cứng hoạt động với ứng dụng của bạn.

Đối với một số ứng dụng, chẳng hạn như các trò chơi, bạn cần kiểm soát nhiều hơn những gì sẽ xảy ra khi người dùng chạm vào màn hình. Để có được điều khiển này, bạn có thể thực hiện các OnTouchListener.

Add Comment