Tìm hiểu cấu trúc if…else trong lập trình Android

Với cấu trúc if..else không quá xa lạ với các bạn học lập trình, tuy nhiên ở một số ngôn ngữ sẽ có cách khai báo khác nhau, và trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu cấu trúc if…else về cách khai báo cũng như cách sử dụng trong lập trình Android.

Dạng 1:

if (<điều_kiện>){
<khối_lệnh>;
}

Dịch ra ngôn ngữ nói thì nó là “Nếu ….thì….”

<điều_kiện> ở đây là dạng logic, nghĩa là nó chỉ có thể là đúng hoặc sai.

Ví dụ: Nếu số a chia hết cho 2 thì in ra thông báo đây là số chẵn. Chúng ta sẽ viết chương trình như sau:

package javaandroidvn;public class JavaAndroidVn {

public static void main(String[] args) {
int a = 6;
if (a % 2 == 0) {
System.out.println(“Thống báo: a là số chẵn”);
}

}
}

Dạng 2:

if (<điều_kiện>){
<khối _lệnh1>;
}else{
<khối _lệnh2>;
}

Dịch ra ngôn ngữ nói thì nó là: “Nếu ….thì…còn không thì ….”

Ví dụ yêu cầu : Nếu số a chia hết cho 2 thì in ra thông báo đây là số chẵn, còn không thì báo đây là số lẻ. Chúng ta viết chương trình như sau:

package javaandroidvn;public class JavaAndroidVn {

public static void main(String[] args) {
int a = 7;
if (a % 2 == 0) {
System.out.println(“Thống báo: a là số chẵn”);
}else{
System.out.println(“Thông báo: a là số lẻ”);
}

}
}

Trên đây là cách khai báo câu lệnh if…else mà chúng tôi đã chia sẻ với các bạn. Hy vọng đây là những kiến thức bổ ích dành cho các bạn.

Add Comment