.NET FRAMEWORK – Giới thiệu cơ bản về nền tảng

.NET là nền tảng của Microsoft cho các dịch vụ Web XML, là thế hệ phần mềm kế tiếp kết nối thế giới thông tin, các thiết bị và tất cả mọi người trong một thể thống nhất. Nền tảng .NET cho phép tạo ra và sử dụng các ứng dụng, các quá trình, các Website dựa trên XML như những dịch vụ chia xẻ, kết nối thông tin. Nó hoạt động cùng nhau trên bất cứ nền tảng hay thiết bị thông minh nào, nhằm mục đích cung cấp những giải pháp theo yêu cầu cho các tổ chức và các cá nhân riêng biệt.

Nền tảng và các công cụ phát triển ứng dụng của .NET bao gồm:

 – Visual Studio .NET: bộ công cụ phát triển ứng dụng. Bạn có thể sử dụng các công cụ phát triển quen thuộc như Visual Basic, Visual C++ hoặc các công cụ lập trình mới như Visual C#. Các ngôn ngữ lập trình khác cũng được hỗ trợ dựa trên sự hợp tác với các hạng thứ ba: COBOL từ Fujitsu, Eiffel từ Interactive Software Engineering. Điểm mạnh của kiến trúc .NET là hỗ trợ phát triển đa ngôn ngữ (multi language). Các chương trình viết bởi các ngôn ngữ khác nhau sẽ được chuyển đổi sang một ngôn ngữ trung gian thống nhất (Intermediary Language – IL). Các file IL này được đóng gói (packaging) thành các đơn thể phân phối, sau đó được biên dịch bởi bộ biên dịch tức thời (Just in time IL compiler) và thực thi trong môi trường có tên gọi môi trường thực thi chung (Common Language Runtime – CLR).

– ASP.NET: là một thiết kế mới cho việc lập trình ở lớp hiển thị (presentation tier). ASP.NET được thiết kế nhằm đơn giản hoá việc lập trình trước thực trạng gia tǎng của các hệ thống máy khách (client) và các thiết bị đầu cuốI (device). Người lập trình không phải quan tâm nhiều đến việc phát triển giao diện cho nhiều loại máy, thay vào đó họ chỉ phát triển một giao diện duy nhất ở mức hiển thị (trên cơ sở các đối tượng điều khiên GUI của ASP .NET). Phần còn lại sẽ được điều phối và thực hiện bởi ASP .NET và môi trường thực thi chung CLR trên mỗi thiết bị, máy khách.

hoc-asp-net

– ADO.NET: trong mô hình kiến trúc .NET, lớp cơ sở dữ liệu (database tier) được mặc định là SQL Server. Tuy nhiên, để đảm bảo tính mở, ADO.NET được đưa ra như giao diện giữa lớp xử lý nghiệp vụ (business tier) và lớp cơ sở dữ liệu. ADO.NET giữ vai trò tương tự như JDBC trong mô hình kiến trúc J2EE. Với giao diện này, các ứng dụng .NET có thể truy nhập đến các cơ sở dữ liệu khác như Oracle, DB2.

– .NET Enterprise Server: tập hợp các sản phẩm dành cho máy chủ như: SQL Server, Application Server Center, Internet Security Acceleration Server (ISA Server), BizTalk Server và Commerce Server.

– .NET Framework: đây là phần cốt lõi của kiến trúc .NET hoạt động gắn chặt với hệ điều hành. Nó cung cấp môi trường để thực thi các ứng dụng .NET. Các thành phần cơ bản của .NET Framework bao gồm: * Môi trường thực thi chung cho các mã chương trình .NET: CLR. * Bộ biên dịch tức thời: Just in time IL compiler. * Các thư viện chuẩn của hệ điều hành: Base Classes. * Các giao diện đối tượng thành phần COM+.

Các dịch vụ cộng thêm của .NET bao gồm các dịch vụ chia sẻ thông tin dùng chung cho các ứng dụng trong môi trường Internet:

-.NET Passsport: có thể sử dụng cho việc xác thực người dùng (user authentication).

-Các dịch vụ lưu trữ, quản lý file.

– Dịch vụ quản lý thông tin người dùng.

– Dịch vụ quản lý lịch làm việc (Calendar service).

Các dịch vụ này có thể được cung cấp bởi Microsoft hoặc các đối tác của Microsoft.

Lợi ích của .NET

Ý tưởng .NET được thiết kế để hỗ trợ chúng ta tiến tới một Web thân thiện hơn, tích hợp tốt hơn, một nơi mà ở đó các ứng dụng và các quá trình giao dịch có thể tương tác với nhau một cách tự do không phụ thuộc vào chương trình và nền tảng. .NET làm cho thông tin trên Web có thể được tiếp cận một cách dễ dàng: bạn có thể sử dụng bất kì thiết bị nào, trên bất kì nền tảng nào. .NET còn có thể hỗ trợ các hệ thống máy phục vụ và ứng dụng liên lạc với nhau một cách thông suốt (seamlessly) và xây dựng hệ thống tính toán phân tán trên Web, làm cho Web trở thành một nơi tương tác nǎng động hơn giữa các dịch vụ Web, các ứng dụng và khách hàng.

Các ứng dụng tạo ra bởi nên tảng .NET bao gồm từ các gói phần mềm phục cho doanh nghiệp (kế toán, tài chính, thành phẩm kho), các trò chơi đồ họa bắt mắt, các trang web giải trí và tin tức có tính tương tác cao … cho đến ứng dụng chạy trên điện thoại của bạn. Chính vì những lợi ích mà .NET mạng lại nên đang được sử dụng rộng rãi bởi hàng triệu lập trình viên trên thế giới, trong hàng ngàn doanh nghiệp lớn và nhỏ với số lượng người dùng đông đảo.

Add Comment