Làm thế nào để gọi được một hàm trong lập trình C

Với các bạn học lập trình chắc đã quá quen thuộc trong việc viết ra một hàm nào đó. Nhưng nhiều bạn chưa biết cách làm thế nào để gọi hàm và thắc mắc tại sao lại có hàm trả về giá trị, hàm thì lại không trả về giá trị nào. Hãy theo dõi bài viết sau đây bạn sẽ biết được cách gọi hàm như thế nào nhé.

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách gọi hàm (hoặc sử dụng hàm).

Hàm chỉ có hai dạng, gồm: hàm không trả về giá trị và hàm trả về giá trị. Thông thường, hàm không trả về giá trị thường có kiểu là void, còn hàm trả về giá trị có kiểu dữ liệu mà chúng ta mong muốn hàm trả về, như int, float, char, … Do đó, dựa vào hai dạng của hàm, ta cũng có hai trường hợp gọi hàm, như sau:

Hàm không trả về giá trị: gọi hàm bằng cách ghi tên hàm và các tham số cần truyền. Nếu có nhiều tham số thì ta ngăn cách bằng dấu phẩy.

hoc-lap-trinh-c

Ví dụ: Viết hàm in câu chào “Hello World”, gọi hàm để in câu lệnh đó lên màn hình

#include <stdio.h>
#include <conio.h>void HelloWorld(); // Nguyên mẫu hàmint main()
{
HelloWorld(); // gọi hàm HelloWorld, không có tham số
getch();
return 0;
}

void HelloWorld() // Cài đặt hàm
{
printf(“\nHello World”);
}

Chạy chương trình:

hoc-lap-trinh-c

Hàm HelloWorld không trả về giá trị, và cũng không cần sử dụng tham số nào. Do đó, khi gọi hàm, ta chỉ cần ghi tên hàm kèm theo hai dấu đóng, mở ngoặc là được.

Ví dụ: Viết hàm tìm số lớn nhất giữa hai số nguyên, in số lớn nhất lên màn hình

#include <stdio.h>
#include <conio.h>void TimMax(int a, int b); // Nguyên mẫu hàmint main()
{
int a, b;

/* Nhập a, b */
printf(“\nNhap a: “);scanf(“%d”, &a);
printf(“Nhap b: “);scanf(“%d”, &b);

/* Gọi hàm */
TimMax(a, b);
getch();
return 0;
}

void TimMax(int a, int b) // Cài đặt hàm
{
if(a > b)
printf(“\nSo lon nhat la: %d”, a);
else printf(“\nSo lon nhat la: %d”, b);
}

Chạy chương trình:

hoc-lap-trinh-c

Ta nên hiểu rằng a, b trong phần Nguyên mẫu và Cài đặt hàm chỉ là tham số hình thức, bạn không cần quan tâm đến tên của nó, mà chỉ cần quan tâm đến kiểu dữ liệu. Các phần về tham số chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn ở bài sau, còn ở đây mình chỉ đưa ra ví dụ đơn giản để bạn có cái nhìn đầu tiên về tham số hình thức.

 

Trên đây là chúng tôi đã chia sẻ với các bạn cách gọi 1 hàm trong chương trình. Hy vọng đây sẽ là những kiến thức bổ ích dành cho các bạn.

Add Comment