Làm thế nào để kiểm thử hiệu năng cho một website hoặc APP

Performance testing
Kiểm thử hiệu năng được thực hiện để xác định hệ thống hoặc hệ thống con thực hiện một khối lượng công việc cụ thể nhanh thế nào. Nó cũng có thể dùng để xác nhận và xác minh những thuộc tính chất lượng khác của hệ thống như là khả năng mở rộng, độ tin cậy và sử dụng tài nguyên. Load testing là khái niệm chủ yếu của việc kiểm thử mà có thể tiếp tục hoạt động ở một mức tải cụ thể, cho dù đó là một lượng lớn dữ liệu hoặc lượng lớn người sử dụng. Cái này gọi chung là khả năng mở rộng của phần mềm. Hoạt động load testing liên quan khi thực hiện hoạt động phi chức năng thường được gọi là kiểm thử sức chịu đựng (độ bền).

kiem-thu-hieu-nang

Một hệ thống kiểm tra tự động tốt trả lời được cho các câu hỏi như:

  • Liệu ứng dụng có đáp ứng đủ cho người dùng 1 cách nhanh chóng?
  • Liệu việc xử lý của ứng dụng có đáp ứng được yêu cầu người dùng, khả năng chịu tải và hơn thế nữa?
  • Liệu ứng dụng có xử lý được số lượng giao dịch theo yêu cầu kinh doanh?
  • Liệu ứng dụng có ổn định như mong muốn của người dùng về khả năng chịu tải không?
  • Chúng ta có chắc rằng người dùng sẽ có kinh nghiệm trong việc khi nào thì đưa vào sử dụng thực tế?

Bằng việc trả lời các câu hỏi này, kiểm tra tự động hiệu năng phần mềm làm rõ ràng những rủi ro của việc triển khai phần mềm, ngăn ngừa hệ thống downtime và sẵn sàng trước các vấn đề gặp phải.

Kiểm thử tải là cách kiểm thử đặt yêu cầu trên một hệ thống hay thiết bị và đo lường sự trả lời của nó, được thực thi dưới các điều kiện tải cao điểm và bình thường.

Các yếu tố được kiểm thử bởi kiểm thử tải

  • Thời gian đáp ứng
  • Tỷ lệ lỗi
  • Lưu lượng dữ liệu
  • Số yêu cầu trên 1 giây
  • Số người dùng đồng thời
  • Tài nguyên máy

Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm thử tải

 • Việc lập kế hoạch: Kế hoạch được vạch ra rõ ràng sẽ cho ta một kết quả khả quan, ngược lại nếu phức tạp sẽ cho ta kết quả của nó có xu hướng rối rắm.
 • Mục tiêu được đặt ra: ta sẽ có câu trả lời rõ ràng.
 • Kỹ năng của nhân viên
 • Môi trường thử nghiệm kiểm thử tải
 • Cơ sở dữ liệu: Trong môi trường kiểm thử, cơ sở dữ liệu phải được nạp sẵn hoặc là một bản sao của dữ liệu hiện hành hoặc là dữ liệu giả mà nó có kích thước và nội dung như dữ liệu hiện hành
 • Công cụ kiểm thử tải: Phải có các tính năng quan trọng như: tham số hóa dữ liệu, nắm bắt các dữ liệu động, theo dõi cơ sở hạ tầng và hỗ trợ nhiều giao thức cho các ứng dụng

Quy trình thực hiện kiểm thử tải: Thông thường khi thực hiện kiểm thử tải ta có hai hướng:

 • Thực hiện kiểm thử tải cho một hệ thống dựa trên các giới hạn hệ thống đã đưa ra trước
 • Thực hiện kiểm thử tải để xác định các giới hạn cho một hệ thống để đưa ra các giới hạn cho một hệ thống, để đưa ra các giới hạn cho việc triển khai duy trì và phát triển hệ thống.

Thực hiện kiểm thử tải theo các bước sau:

 • Xác định tiêu chí thực hiện kiểm thử tải: thời gian đáp ứng, lưu lượng dữ liệu, tài nguyên hệ thống,…
 • Xác định kịch bản chính: mục tiêu thực hiện riêng biệt, cái được coi nguy cơ lỗi cao, những chức năng thường được sử dụng phổ biến
 • Tạo mô hình lưu lượng công việc: Khối lượng công việc mà hệ thống phải xử lý trong khoảng thời gian nhất định
 • Xác định cấp độ đích tải: Áp dụng cho khối lượng công việc đã được xác định trong bước trước, mục đích để đảm bảo rằng sự thử nghiệm có thể được sử dụng để đoán trước hay so sánh một loạt các điều kiện
 • Xác định chuẩn đo: Đưa ra các số liệu dựa trên kết quả phân tích tại các thời điểm thích hợp như tại các thời điểm giúp ta xác định nút thắt cổ chai cho hệ thống
 • Thiết kế các thử nghiệm riêng: Việc này giúp ta thu thập thông tin cần thiết để hiểu, đánh giá và điều chỉnh các ứng dụng, nó phụ thuộc vào công cụ được lựa chọn, kịch bản tải, các thước đo chính và bảng phân tích lưu lượng công việc. Trong khi thiết kế các thử nghiệm riêng ta cần thực hiện cấu hình môi trường kiểm thử tải, kịch bản tải sao cho gần nhất có thể so với môi trường thực thi của hệ thống.
 • Chạy thử nghiệm: Trước khi chạy thử nghiệm ta cần kiểm tra lại các điều kiện khởi đầu của các kịch bản kiểm thử tải, môi trường tải của hệ thống, ta thường bắt đầu thử nghiệm so với số lượng nhỏ người dùng và sau đó từng bước tăng dần tải trọng, ghi lại hành vi cho đến khi đạt đến ngưỡng trong mục tiêu hiệu suất ta đặt ra, ngay cả khi tải trọng đó vượt quá tải trọng mục tiêu đặt ra trong thiết kế thử nghiệm
 • Phân tích kết quả: Sau khi thực hiện kiểm thử ta nắm bắt dữ liệu từ kết quả và thực hiện so sánh nó với dữ liệu mong muốn đặt ra trong các trường hợp kiểm thử. Ta tiến hành phân tích đánh giá dữ liệu thu được với dữ liệu của kết quả mong muốn, đưa ra các dự đoán về các nút thắt cổ chai, các giá trị ngưỡng tiềm tàng. Thu thập năm bắt số liệu bổ sung cho phần thử nghiệm tiếp theo nếu có.

Một số công cụ kiểm thử: OpenSTA, Visual Studio Load Test, Jmeter, Apploader, LoadRunner,…

Add Comment