Java Web với JSP/Servlet – Thiết lập môi trường, các công cụ lập trình

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập môi trường, cài đặt các công cụ lập trình trước khi bắt tay vào xây dựng hệ thống.

1. Setting up Java Development Kit (JDK)

* Nếu máy bạn đã cài đặt JDK thì có thể bỏ qua bước này.

Để có thể phát triển bất kỳ một ứng dụng nào trên nền tảng Java thì trước tiên chúng ta cần cài đặt JDK.

Đây là bộ công cụ dành cho người phát triển ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình Java, bao gồm JRE và các công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm (ví dụ như: trình biên dịch, trình thông dịch, trình sửa lỗi…). Mã nguồn trong file .java sẽ được trình biên dịch biển đổi thành file .class để thực thi trong JRE.

Bạn có thể download JDK từ trang chủ của Oracle Java: Java SE Downloads.

Sau khi tải về thành công. Kích đúp để cài đặt.

2. Eclipse IDE for Java EE Developers

Trong loạt bài này chúng ta sẽ sử dụng Eclipse phiên bản dành cho Java EE đề lập trình.

Tại thời điểm viết loạt bài này thì phiên bản mới nhất của Eclipse hỗ trợ Java EE là eclipse-jee-luna-SR2.

Bạn có thể download tại trang chủ của Eclipse: Eclipse Download

Lựa chọn Eclipse IDE for Java EE Developers phù hợp với hệ điều hành đang dùng.

Sau khi tải về thành công bạn giải nén ra và có thể chạy luôn mà không cần cài đặt.

3. Setting up Web Server: Tomcat

Trong loạt bài này chúng ta sẽ làm việc với Web Server là Tomcat.

Hiện tại thì phiên bản mới nhất của Tomcat là 8.0.23.

Để download Tomcat bạn vào trang chủ: Apache Tomcat tìm đến phần download lựa chọn phiên bản và tải về bản phù hợp với hệ điều hành đang dùng.

Sau khi tải về thành công, bạn thực hiện giải nén để có thể sử dụng.

4.Cấu hình Eclipse, tạo một java web project demo

Khởi động Eclipse và thiết lập server trong eclise:

– Bạn vào thư mục Eclipse vừa giải nén. Chạy file eclipse.exe.
– Chọn folder workspace (nơi chứa các project) -> OK
– Sau khi khởi động thành công tìm đến Tab: Servers -> kích vào dòng: No server available. Click this… để thiết lập server. Như hình:
setup tomcate server

– Chọn Apache -> Lựa chọn phiên bản Tomcat phù hợp với bản Tomcat vừa tải -> Next

– Browse… tới thu mục chứa Tomcat đã giải nén -> Finish.

Khi thiết lập thành công phía bên Project Explorer sẽ xuất hiện 1 project như hình:
setup-server2

Như vậy là bạn đã thiết lập xong Server cho Eclipse.
Bây giờ chúng ta sẽ tạo một project web demo:
– Vào File -> New -> Dynamic Web Project
web-demo

– Điền tên project và chọn next.
web-demo1

-> next tiếp và tích chọn phần Genarate web.xml deployment desctiption (file web.xml là file xml để cấu hình cho một ứng dụng web java).

– Chọn Finish và bạn đã tạo thành công một Project Java Web.

web-demo3

Cấu trúc của một Project Java Web bao gồm:

– Phần src nằm trong Java Resources chứa các mã nguồn Java

– Phần WebContent chứa các tài nguyên khác của ứng dụng web: các file html, jsp, css, js, hình ảnh,…

– Trong WebContent có thư mục WEB-INF chứa file web.xml và thư mục lib đây là thư mục chứa các thư viện java (các file .rar) cần dùng.

5 Công cụ quản lý database

Trong loạt bài này chúng ta sẽ sử dụng MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho hệ thống.

Để làm việc được với MySQL chúng ta có thể cài MySQL Workben. Tuy nhiên để cho gọn nhẹ, ở đây mình cài Xampp, và quản lý database với PHPMyAdmin trên trình duyệt. Các bạn có thể cài đặt bất kỳ chương trình nào miễn là có thể tạo và quản lý được cơ sở dữ liệu với MySQL.

Add Comment