Viết testcase thế nào cho tốt

Làm thế nào để viết được TestCase tốt? Viết TestCase là một trong những bước quan trọng của Tester trong quá trình kiểm thử phần mềm. Vậy làm sao viết testcase thế nào cho tốt bao quát được toàn bộ yêu cầu?

hoc-tester-o-dau

Chuẩn của một test case đơn giản gồm:

 • Test Case ID
 • Test Scenario
 • Test Case Description
 • Test Steps
 • Prerequisite
 • Test Data
 • Expected Result
 • Test Parameters
 • Actual Result
 • Environment Information
 • Comments

Với bất cứ một ứng dụng nào, thì bạn phải bao phủ được tất cả các loại test case bao gồm: chức năng, giá trị không hợp lệ và giá trị biên. Và khi viết test case nên tránh việc diễn giải dài dòng, giống kiểu bài luận. Yêu cầu của một test case là: ĐƠN GIẢN và DỄ HIỂU.

Làm thế nào để tạo được test case tốt?

Trong khi tạo testcase bạn phải làm theo một số bước để đảm bảo rằng bạn sẽ tạo ra file testcase tốt và hiệu quả.

1. Xác định phạm vi và mục đích của việc test: Điểm quan trọng đầu tiên là bạn phải:

 • Xác định được những điểm có thể test được trong đống đặc tả yêu cầu đó.
 • Hiểu mục đích của việc test
 • Bạn phải hiểu được nội dung requirements.

2. Xác định được cách thực hiện test :
Trước khi bắt đầu viết Testcase bạn nên tạo ra test scenarios (kịch bản test) trước. Để tạo đc test scenarios thì bạn phải chắc chắn hiểu rõ chức năng bạn định viết. Phải biết được các hoạt động chính cũng như sự ảnh hưởng tới các chức năng khác như thế nào.

Thông thường thì Thực hiện theo quy trình sau: Test scenario -> test case -> Test Step

Nếu ai chưa rõ sự khác nhau giữa test scenario và test case như thế nào thì tôi định nghĩa qua như dưới đây.

 • Test Scenario – thường có được trực tiếp từ các đặc tả yêu cầu của khách hàng hoặc user-story. Các công cụ quản lý thường bỏ qua test scenario để kết nối với một danh sách các đặc tả yêu cầu. Scenario chứa một danh sách các Testcase.
 • Test Case – là một danh sách các test step. Cũng định nghĩa trạng thái môi trường và có thể liên kiết đến các bug, spec (đặc tả yêu cầu) liên quan,…
 • Test Step – quy định cụ thể một hành động để thực hiện, và đáp ứng mong đợi của ứng dụng test.

3. Xác định yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements). Cùng với yêu cầu chức năng thì yêu cầu Phi chức năng cũng quan trọng không kém. Về cơ bản thì các yêu cầu Phi chức năng gồm những mục như dưới đây:

(1) Hiệu năng hoạt động:

 • Yêu cầu về thời gian
 • Tài nguyên sử dụng
 • Công suất tối đa

(2) Tương thích:

 • Cùng tồn tại
 • Tương tác liên thông

(3) Tính khả dụng: là mức độ sử dụng được và làm hài lòng người sử dụng như:

 • Phù hợp với nhu cầu
 • Dễ dàng học cách sử dụng
 • Giao diện người sử dụng
 • Khả năng truy cập, khai thác

(4) Tính tin cậy:

 • Khả năng chịu lỗi
 • Khả năng phục hồi
 • Thời gian giữa các lần xảy ra sự cố gián đoạn hoạt động của hệ thống.

(4) An toàn thông tin:

 • Bảo mật
 • Toàn vẹn
 • Xác thực

(5) Duy trì được là Phân tích được.

 • Thích ứng: là hỗ trợ và sử dụng các trình duyệt thông dụng hiện nay như Micrsoft Internet Explorer, Google Crome, Mozila Firefox…
 • Cài đặt được
 • Vận hành
 • Khai thác
 • Khả năng thay thế được

LỜI KẾT

Test case được viết ra để check các hoạt động của chức năng có đúng như spec mong muốn không. Testcase cơ bản bao gồm: Testcase ID, Test step, Kết quả mong muốn, Kết quả thực tế.

Trong khi viết Testcase nên cố gắng viết đơn giản, dễ hiểu.

Trước hết là các yêu cầu chức năng sau đó đến trường hợp kiểm thử phi chức năng, Vì cả 2 trường hợp kiểm thử đó đều quan trọng không kém để cải thiện chất lượng của ứng dụng.

Add Comment